Cách Nuôi Tài Khoản Facebook Chạy Quảng Cáo

Bởi Nguyễn Văn Tuân

Nuôi tài khoản facebook chạy quảng cáo cũng khá quen thuộc, Sử dụng và chăm sóc các tài khoản facebook cá nhân để chạy quảng cáo. Nếu như các tài khoản bạn mua về thì chạy quảng cáo sẽ bị từ chối hoặc bị facebook khóa luôn vì những tài khoản chưa hoạt động đủ…