Sử Dụng Nhiều Tài Khoản Facebook Không Checkpoint

Bởi Nguyễn Văn Tuân

việc sử dụng nhiều tài khoản facebook rất phổ biến và nhất là dùng nhiều tài khoản để bán hàng , kinh doanh online trên facebook. Tuy nhiên chính vì nhiều người làm và nick ảo nhiều cũng là nguyên nhân facebook để ý và diệt dần các tài khoản ảo tránh làm rác hệ…